Toepassingen

Een diesel-UPS is geen dieselgenerator

In tegenstelling tot de klassieke noodstroomgenerator of dieselgroep die iedereen kent, heeft een dynamische UPS met dieselmotor een ingebouwd kinetisch vliegwiel, die de aangesloten installaties van een continue en zuivere spanning voorziet. Dankzij deze combinatie van een dieselmotor met kinetische energieopslag kunnen zowel zeer korte storingen en microcoupures, als langere stroompannes zonder onderbreking en volledig automatisch opgevangen worden. Omdat de dieselmotor niet continu draait maar enkel opstart bij langere onderbrekingen, is zo’n dynamische UPS bovendien veel milieuvriendelijker dan een noodstroomgenerator.

Wil je weten hoe zo’n dynamische UPS juist werkt?

Waarom een mobiele UPS?

Elk bedrijf met een UPS-installatie komt vroeg of laat in een situatie waar het vaste back-upvermogen niet voldoende of tijdelijk niet beschikbaar is.

Denk maar aan o.a.

  • grote onderhoudswerken of uitbreidingen van uw bestaande vaste UPS-installatie
  • uitval of vervanging van uw bestaand UPS-systeem
  • tijdelijke nood aan meer UPS-vermogen
  • installatie van een nieuwe UPS
  • noodsituaties (disaster recovery)
  • grote evenementen

Voor al deze geplande of onvoorziene situaties heeft Luminus Solutions een park van mobiele UPS-containers klaarstaan die snel ter plaatse gebracht en volledig ingeschakeld kunnen worden in uw huidige infrastructuur. Onze containers nemen tijdelijk de functie van uw bestaande systeem over zonder aan bedrijfszekerheid in te boeten. Uw kritische gebruikers blijven dus volledig beschermd tegen stroomuitvallen, net zoals bij uw vaste (dynamische) UPS.

Wij bestuderen indien gewenst de volledige integratie van het mobiele systeem in uw bestaande infrastructuur en ontwikkelen de juiste schakelprocedures om de omschakeling naadloos te laten verlopen.

Beschikt u al over een dieselgenerator? Geen probleem, onze systemen kunnen ook ingezet worden als ‘ride through’-systeem. Gekoppeld aan uw eigen dieselgroep, kan uw bestaande noodstroominfrastructuur op deze manier tijdelijk en zolang als nodig omgevormd worden tot een volwaardige ononderbroken stroomvoorziening.

Beveiliging van alle kritische processen

Sommige bedrijven hebben processen die zo kritisch zijn dat zelfs de kleinste dip of onderbreking van de stroomtoevoer tot grote problemen of verliezen kan leiden. En dan biedt een klassieke noodstroomvoorziening onvoldoende bescherming. Het opstarten van een noodstroomgroep bij stroomuitval duurt immers een 10-tal seconden, wat bij kritische processen nooit snel genoeg is aangezien deze processen 100% afhankelijk zijn van zuivere en continue stroom. Denk maar aan datacenters, operatiezalen, intensive care, luchtverkeersleiding, farmaceutische of hoogtechnologische productieprocessen. De kleinste stroompanne kan hier enorm veel geld en zelfs mensenlevens kosten.

Datacenters

Ononderbroken stroomvoorziening zorgt ervoor dat gegevensverwerking en betrouwbaarheid van de facility gewaarborgd blijven wanneer de stroom uitvalt, zodat de datacenters altijd operationeel zijn.

Luchtverkeer

Een UPS systeem kan potentieel catastrofale stroomonderbrekingen voorkomen in de luchtverkeersleiding en ondersteunende systemen op de grond.

Wegeninfrastructuur

Ononderbroken stroom in auto- en spoorwegtunnels garanderen de goede werking van de verlichting en de luchtbehandelingssystemen bij een stroomstoring of een onstabiele netkwaliteit, voor de veiligheid van iedereen die er passeert.

Farmaceutische industrie

Zuiver en stabiel UPS vermogen beschermt gevoelige apparatuur en voorkomt verliezen in farmaceutische productie- en controleprocessen.

Telecommunicatie

Continue toevoer van stroom zorgt voor een veilige verwerking en transport van grote hoeveelheden informatie en gegevens die door telecomgebruikers wereldwijd worden verbruikt.

Defensie

Continue en zuivere stroom voor kritische militaire operaties zoals raketverdediging, radarsystemen, surveillance en commando- en controlecentra.

Zorgsector

Een efficiënte en ononderbroken stroomvoorziening voor operatiekamers, medische beeldvorming, informatiesystemen, digitale sensoren, enz. kan letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood.

Hoogtechnologische industrie

Zuiver en stabiel UPS vermogen beschermt zeer gevoelige processen, zorgt voor een constante temperatuur en vochtigheidsgraad en garandeert een zuivere productieomgeving.

Nutsvoorzieningen

Ononderbroken stroombeveiliging van motoren en pompsystemen in de olie-, gas- en watervoorziening om een non-stop productie in een veilige omgeving te garanderen.